Характеристики на сървърите

сървърите

Първите две характеристики. Производителност и управляемост – оказват значително влияние върху надеждността на сървърите, което предполага не само неговата физическа надеждност и висококачествено сглобяване. Но и софтуер, който се състои в стабилната работа на всички програми.

В допълнение към горното, трябва да обърнете внимание на мащабируемостта на сървърите. То ви позволява значително да увеличите неговия капацитет по отношение на изчислителните операции, извършвани от операционната система. С други думи, мащабируемостта означава, че системата има способността да увеличава капацитета. Тъй като работните натоварвания се увеличават, без да се компрометират надеждността и устойчивостта.

Сървърите и техните основни видове

1/ Файловият сървър е централизирано съхранение на информация, достъп до дисковете на която имат персонални компютри, свързани към локалната мрежа. Основната задача на файловия сървър се свежда до надеждно съхранение на данни и непрекъснат достъп до тях. А в случай на повреда на файлове – пълното им възстановяване.

2/ Сървърът на базата данни не е толкова средство за съхранение и достъп, а за обработка на масиви от информация. Чрез клиентски заявки исканата информация се извлича, данните се обработват, структурират и променят в зависимост от настройките на сървъра. Тези сървъри се управляват от СУБД (Системи за управление на бази данни), като най-известните от тях са MS SQL Server, Oracle, MySQL. В зависимост от броя на потребителите и размера на базата данни, както и перспективите за растежа им в бъдеще, се определят такива важни характеристики на сървъра на базата данни като капацитет и мащабируемост.

3/ Печатният сървър (сървър за печат) позволява едно печатащо устройство да се използва за обслужване на множество компютри. Функцията на сървъра за печат е да приема заявки за печат, да ги поставя на опашка и да ги изпраща на принтера според него. По този начин се спестяват пари за оборудване на всеки компютър със собствен принтер, паметта им се освобождава за други задачи, офис пространството се използва рационално.

Характеристики на сървърите
Към началото