Поглед върху подготовката на средата при Монтесори

Поглед върху подготовката на средата при Монтесори

Методът Монтесори и Поглед върху подготовката на средата при Монтесори

Поглед върху подготовката на средата при Монтесори. Класната стая на Монтесори се нарича подготвена среда. Това е смислено структурирано учебно пространство, където всичко има цел и място. Мебелите са леки и дъобразени с ръста на детето, учебните материали са проектирани така, че да се поберат в детските ръце и всичко е проектирано да бъде отворено и достъпно. Подготвената среда активира любовта към ученето чрез любопитство, стабилност и свобода на избор.

Методът Монтесори и класната стая като подготвена среда

Класната стая на Монтесори е известна като подготвената среда, тъй като е целенасочено подготвена от обучен педагог по Монтесори, за да създаде оптималната учебна среда за децата. Самата класна стая е неутрална, с отворен план и има ясно изразено чувство за ред, красота и хармония.

 Всичко има цел и място.

Чудното от обучението по Монтесори е ясно очевидно, когато видите как децата взаимодействат с подготвената среда. Няма да видите учител да ръководи урок по Монтесори в предната част на класната стая или всички ученици едновременно да седят на отделни бюра. Вместо това ще видите как децата се движат свободно из класната стая, избират собствени дейности и работят самостоятелно или в малки групи. Те могат да изберат да работят на маса или на пода, с малка постелка, за да очертаят ясно работното си пространство.По същия начин няма да видите учител да се навърта над децата, коригирайки работата им. Вместо това ще видите преподаватели, които застават назад, наблюдават внимателно своите ученици и се намесват само, за да помогнат, когато е необходимо.

Децата са в състояние да се ангажират дълбоко в собственото си обучение, да напредват със собствено темпо и да откриват резултатите от ученето чрез повторение и практика. Ученето в среда на Монтесори е до голяма степен активно, с индивидуален темп, често се коригира и е напълно съобразено с нуждите и интересите на всяко отделно дете.

Подготвената среда и редът в нея

Подготвената среда е спокойно и структурирано учебно пространство, където децата знаят какво да очакват. Има отделни рафтове с материали за всяка област на учебната програма, обособено място за работа на маса или на пода, зона за хранене и елипсата, където децата се събират заедно. Има органичен поток на движение, учене и изследване.

Методът Монтесори- съобразен с ръста на детето Доктор Монтесори отбеляза, че децата изпитват разочарование в свят с възрастни. Ето защо тя проектира детски мебели, достъпни ниско отворени рафтове и учебни материали, които лесно се побират в детската ръка. Всичко в подготвената среда е целенасочено проектирано в подкрепа на независимостта и самообладанието

Поглед върху подготовката на средата при Монтесори
Към началото