Видовете адвокатски услуги

Видовете адвокатски услуги

Видовете адвокатски услуги

Адвокатските услуги в България – списъкът с предложенията продължава:

● Представителство в съда по спорове. Като адвокати, специализирани в процесуалното право, те представляват клиентите в български съдилища по граждански и арбитражни дела.

Този вид адвокатски услуги в Бълагария могат да Ви помогнат, ако имате нужда от правна консултация във връзка с бъдещи съдебни спорове срещу длъжника или относно правни и практически подробности и разходи.

Видовете адвокатски услуги. Този род адвокатски услуги в България включваи ангажираност със събирането на дългове по неизпълнени договори. Както и дългове за неизплатени доходи, обезщетения и др.

Освен това се предлага и съдействие за проследяване на длъжник, пребиваващ в България.

● Услуги в областта на вещното право – предоставяме правни услуги, свързани с пазара на недвижими имоти в България. Ако за да осъществите сделка с местен обект на недвижим имот се нуждаете от услуги на адвокат, който може да провери и потвърди правния статус на определен недвижим имот и да представлява вашите интереси в процеса на неговото придобиване (или продажба), тогава трябва да се свържете с нас. Предлагаме на местни и чуждестранни купувачи или продавачи правни съвети и представителство при сделки с недвижими имоти – вижте повече тук.

● Договорно право – на практика адвокатските услуги в България предлагат следните правни услуги в тази област:

подготовка, проверка и изменение (включително договаряне) на различни видове договори и споразумения. Договори за продажба, нотариални актове, комисионни споразумения, договори за наем, споразумения за създаване на фирма. Същи и споразумения за погасяване на дълга, споразумения за уреждане на спорове и др. Ако трябва да определите мнението си по отношение на сключеното от вас споразумение и съответно, ако имате нужда от правна консултация, ние можем да ви помогнем.

● Услуги в областта на гражданското право – Българското гражданско право е най-обширната област на адвокатското застъпничество, което включва адвокатски услуги в България като: консултиране и процесуално представителство в семейни спорове и дела за развод, спорове за упражняване на родителски права, наследствени дела , дела за имуществена делба, при изготвяне на завещателни разпореждания и др.

Видовете адвокатски услуги
Към началото