Важна информация за водомерите

Важна информация за водомерите

Важна информация за водомерите

Налице са 2 вида измервателните уреди,  датчици за потока: тахометрични и ултразвукови.

Тахометричните разходомери доста точно изпълняват задачата си, докато се различават на достъпна цена. За безопасността на устройството е важно то да е защитено с механичен филтър.

Важна информация за водомерите. Ултразвуковите топломери, тези с дистанционно отчитане са много точни и надеждни, тъй като нямат движещи се механични части. Те обаче са малко по-скъпи от тахометричните и за правилната им работа е необходимо в системата да има достатъчно дълги прави участъци преди и след измервателния уред (за тахометричните измервателни уреди е достатъчно само разстояние от три конвенционални диаметъра на измервателния уред) .

Температурният сензор е потапящ термичен преобразувател и се използва за регистриране на параметрите на охлаждащата течност.

Калкулаторът на топлина е електронно микропроцесорно устройство, което анализира резултатите, получени от датчици за поток и температура и изчислява количеството консумирана топлина, като го показва на дисплея. Именно според показателите на топломера се извършва плащането за отопление: на предварително определена контролна дата текущата стойност е фиксирана. По този начин се определя количеството топлина, консумирана на месец.

Всички получени стойности се съхраняват в паметта на калкулатора. Ето защо, когато купувате измервателен уред, трябва да изберете модели, оборудвани с енергонезависима памет, която е в състояние да запазва данни дори при много дълго спиране на електрозахранването – до три години. Най-често топломерите работят на вградена батерия, която има дълготрайност няколко години.

За нас: Техем Сървисис ЕООД е лидер в  отчитането и разпределението на енергия.

Спестяване на топлина и топломери

Смята се, че измервателните устройства на всеки ресурс позволяват да се спести точно този ресурс. В действителност обаче измервателните уреди позволяват да се плащат само за действително консумираните обеми топлина, вода или светлина, а не за установените стандарти (обикновено се изчисляват от кадрите на апартамента). Тоест след инсталирането на измервателния уред (топломера с дистанционно отчитане) собствениците на жилища могат да плащат по-малко, но това се дължи само на тарифната политика на държавата.

Важна информация за водомерите
Към началото